ABCMEDIA
Երևանում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան

Երևանում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան

Երևանում դեկտեմբերի 14-20-ը մթնոլորտային օդում  փոշու պարունակությունը
գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան՝  Կենտրոն վարչական շրջանում
ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, իսկ  Նոր Նորքում՝ դեկտեմբերի 16-ին 17-ին։

Ազոտի և ծծմբի երկօքսիդների պարունակությունները չեն գերազանցել
սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։